Ansvarsfordeling

Ansvarsfordeling for drift og vedligeholdelse

  • Ansvaret for drift og vedligeholdelse af Industribos ejendomme er fordelt mellem Industribo og lejeren af den enkelte ejendom. 


Lejer har ansvaret for den daglige drift

  • Som lejer har man generelt ansvaret for den daglige drift af hele ejendommen og dens tekniske anlæg. Det tekniske personale skal kunne drive anlæggene korrekt og selv hvor Industribo har vedligeholdelsesansvaret påhviler det lejer at informere omkring problemer. Det betyder at du skal kontakte Industribo, hvis uregelmæssigheder eller skader som Industribo har vedligeholdelsesansvar over for, skal istandsættes eller repareres. 


Ved skade eller driftsproblemer

  • Med henblik på at minimere omfanget af en skade på den udvendige del af bygningen eller på en basisinstallation og for samtidig med at kunne yde en hurtig og effektiv service skal lejer når problemet opdages hurtigst muligt kontakte Industribo via hjemmesiden.


Bemærk: Ved akutte skader er telefon 6039 1600 også åben.


Ved indbrud, hærværk osv.

  • Hvis der som følge af indbrud, hærværk, graffiti, skybrud eller brand er sket en skade udvendigt på bygningen eller på et teknisk anlæg så kontakt os på telefon 6039 1600 eller via vores feedback formular.Ved indvendige skader

  • Som lejer skal man som udgangspunkt selv løse problemet, hvis den opståede skade vedrører den indvendige del af bygningen eller en særinstallation. En særinstallation er en fastmonteret installation, som lejeren selv har anskaffet, og som ikke er en del af bygningens basisinstallation.
  • En særinstallationen kan godt være bestilt af Industribo. Køleanlæg, adgangskontrolanlæg, tyverialarmer er eksempler på særinstallationer.