6330 Padborg

Kort over Greve
 
Erhvervsgrunde med bred facade mod den Sønderjyske Motorvej E45

Beliggenheden for disse store erhvervsgrunde er helt unik!

Om grundene:
 • grundene henligger uden indhegning og er delvist befæstet med stabilgrus
 • der kan opnås stor synlighed med bred facade ud til motorvejen
 • beliggende tæt ved motorvejstilkørsel 75 på den Sønderjyske Motorvej
 • mulighed for opdeling i flere parceller
 • grundene kan lejes til opbevaring m.m

Om området
 • området er et nyere erhvervsområde, der tidligere har været udlagt som landbrugsjord.
 • grundstykket er omfattet af Aabenraa Kommunes rammebestemmelser, hvor lokalplan nr. 1/96 er gældende for området.
 • ideelt for opførelse af anlæg og bebyggelse for transport-, speditions-, produktion-, servicevirksomheder. 
 • ved evt. udstykning skal grundene have en minimumstørrelse på 5.000 m2 og skal være vinkelret på motorvejen.
 • erhvervsområdet omfatter dog stadig alene den pågældende grund matr.nr. 376c Bov, der igennem længere tid har været anvendt til oplag af vindmøller.
 • de øvrige påtænkte etaper om udvidelse af erhvervsområdet er endnu ikke gennemført
 • områdets bebyggelsesprocent er 50
 
 
 

 
 
preload spinner