6520 Toftlund

Kort over Greve
 
Flotte værksteds- og kontorfaciliteter beliggende i Toftlund!

Gedigne og flotte erhvervsbygninger med gode udenomsarealer!

Om ejendommen(e): 
 • ejendommene ligger på Langelandsvej 5/Drejøvej 12, 6520 Toftlund
 • indeholder flere sammenbyggede bygningssæt bestående af såvel værkstedsbygninger, administration og privat bolig
 • er oprindelig opført i 1975/76 hvor boligdelen på 256 m2 samt værksted på 1.587 m2 blev opført
 • er herefter løbende blevet udvidet senest i 2009, hvor en flot ny administrationsbygning på 639 m2 blev opført
 • hele bygningssættet indeholder for nuværende et samlet areal på 8.228 m2
 • flot bygning på i alt 256 m2 opført i 1 plan med udnyttet tagetage opført i røde mursten og med cementtagsten
 • nyere administrationsafdeling på i alt 639 m2 opført i 2 etager med reception, flere kontorfaciliteter, møderum, kantine samt mandskabsfaciliteter
 • administrationsbygningen er opført i betonelementer og med built-up tag
 • alle bygningerne fremstår med samme facadebeklædning således at hele bygningssættet virker som en helhed
 • bygningerne ligger på en 34.319 m2 grund der er befæstet med SF-sten
 • på den modsatte side af vejen forefindes oplagsplads på 7.453 m2 befæstet med stabilgrus og med belysning
 • ejendommene fremstår over alt i rigtig pæn og yderst velholdt stand
 • gode tilkørselsforhold

Indeholder: 
 • regulære værkstedsfaciliteter inkl. lager, vaskehal, hydraulik samt service bygning til chauffører 
 • i hver hal er der store hejseporte og der er gennemgående baner i nogle af hallerne ligesom der forefindes smøregrav og traverskrane
 • administrationsafdelingen indeholder præsentabel reception, kontorfaciliteter og møderum
 • kantine samt mandskabsfaciliteter
 • Etageareal 8.186 m2
 • Grundareal 41.772 m2ideelt til at opføre eller indrette erhverv som industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør og oplagsvirksomhed

Muligheder: 
 • ideelt til at opføre eller indrette erhverv for:
 • industri- og større værkstedsvirksomhed
 • samt entreprenør og oplagsvirksomhed

Ring for yderligere info +45 6039 1600 
Langelandsvej 5 - totlund - synshal beboelse og værksted
 

 
preload spinner