Om Industribo

Profil
  • Industribo råder over en række særdeles velbeliggende og flotte erhvervsejendomme med attraktive erhvervslejemål - alle tæt beliggende ved motorvejsnettet - samt boliger og private lejemål.
  • Industribo er en del af Lastas-koncernen, der er den største uafhængige forhandler af lastbiler og trailere i Skandinavien.
  • Industribo råder over en række attraktive erhvervsejendomme - de fleste i Østjylland og tæt beliggende ved motorvej E45. Det indebærer, at der er let adgang til indfaldsveje og nem og hurtig adgang til motorvejsnettet.
  • I Greve ved København - tæt på motorvej E20 - råder Industribo over en meget stor erhvervsejendom med en helt unik facade og særdeles gode parkerings-faciliteter. Ejendommen er velegnet til virksomheder der planlægger at etablere kontor i et centralt beliggende erhvervsområde og med mulighed for udstilling direkte til motorvejen. 

Service
  • Industribo trives med god service. Det gør vores kunder også! Vi forsøger derfor på bedste vis at give en optimal service overfor jer som kunder. Vi sørger bl.a løbende for renoveringer og vedligehold af alle vores lejemål og er altid åben overfor eventuelle nye ønsker eller forandringer.

Hvorfor leje?
  • Flere og flere virksomheder ser i dag fordelene ved at leje lokaler frem for selv at eje. Fordele der typisk udspringer af et ønske om, at man som virksomhed, fremfor at binde økonomien i mursten, som man populært siger, ønsker at anvende de økonomiske ressourcer på det, der er virksomhedens kernekompetencer og videreudvikle disse. 
  • Selv med en længere uopsigelighed på en lejekontrakt giver det virksomheden en god mulighed for at budgettere med udgifterne til domicil- og lokaleomkostninger, en udgift der også vil være til stede, når man selv ejer ejendommen.
  • Mange virksomheder ser også det at leje som en behagelig fleksibilitet idet man forholdsvis ukompliceret og hurtigt kan flytte til nye og måske endnu mere tidssvarende lokaler, både i størrelse og indretning, når uopsigeligheden er udløbet.